Kratak osvrt na zagađivače

Sve o zagađenju

Posledice aero-zagađenja su svima poznate, samo nekoliko podataka da izdvojimo.
Godišnje se u celom svetu emituje preko 33 milijarde tona Ugljen-dioksida (CO2) što je povećanje za 45% između perioda od 1990 – 2010 godine.
Najćešče posledice po ljudsko zdravlje su oboljenja disajnih puteva, plućne bolesti kao i srčana oboljenja, kancerogena oboljenja i druge propratne bolesti. U proseku svaka osoba u toku dana udahne oko 10.000 litara vazduha (u većini slučajeva zagađenog).
Od posledica direktno povezanim sa aero-zagađenjem preuzetih iz baze Svetske Zdravstvene Organizacije, godišnje u svetu premine preko 2,4 miliona ljudi, najviše u Kini gde dostiže do broja od 1,2 miliona.
U zimskom periodu je najkritičnija situacija, gde ponekad u izuzetno urbanim sredinama zagađujuće aerosolne čestice PM 2,5 prelaze dozvoljenu

about

vrednost čak 20 do 30 puta.
Sečom šuma se dodatno narušava biodiverzitet ali i zagađuje atmosfera, na godišnjem nivou se poseče 9 miliona hektara šuma.

Green Air Cleaner Železnička BB Crepaja 26213, Srbija, +381(0) 63 711 57 47, greenaircleaner@gmail.com, www.greenair-clean.com