Green Air Cleaner

Green Air Cleaner

O PROIZVODU

Poznato je više vrsta prečišćivača vazduha, međutim, svi poznati uređaji su prvenstveno namenjeni za rad u ograničenom zatvorenom prostoru.
Tehnički problem koji se rešava pronalaskom je: kako konstruisati prečistač vazduha koji se koristi na otvorenom prostoru, na velikim raskrsnicama i na svim mestima i prostoru gde je zagađenje vazduha prisutno i neophodno je prečišćavanje. Pronalaskom se rešava i tehnički problem kako konstrujisati prečistač vazduha bez praznog hoda, kod koga je dostavljanje vazduha za prečišćavanje konstantno i bez ikakvog prekida protoka prečišćenog vazduha.

Pronalazak se odnosi na prečistač vazduha, koji je namenjen, prvenstveno, za korišćenje na otvorenom prostoru gde su veliki izvori zagađenja vazduha. U velikim gradovima duž bulevara, gde je velik intenzitet saobraćaja i kao rezultat toga veliko zagađenje vazduha, u blizini industrijskih zona , aerodroa itd… prečistač vazduha većeg kapaciteta ugrađuje se ispod površine zemlje.Tako se ostavlja otvoren prostor na površini bulevara i istovremeno se smanjuje nivo buke pri radu uređaja.

Samo odvodne i dovodne cevi raspoređuju se na određenoj daljini i u određenom luku oko uređaja da bi se mogao postaviti niz uređaja na određenoj udaljenosti u celom gradu.
Prema potrebi i mestu za korišćenje, prečistač vazduha , može biti različitih veličina i različitog kapaciteta i kombinovanje različitih tipova filtracije.
Takođe, u zavisnosti od mesta korišćenja, prečistač vazduha može se postaviti na ravnu površinu,primera radi, ako se prečistač vazduha koristi za prečišćavanje vazduha u kući, postavlja se van objekta, npr. u kotlarnici ili u nekom drugom objektu.
Prečistač vazduha se može koristiti i za veće zgrade, kao što su: škole, bolnice, stambeni i poslovni objekti, a može se koristiti i u poljoprivredi u staklenicima i plastenicima za uzgoj povrća i cveća i u velikim fabričkim halama I farmama zatvorenog tipa. U zavisnosti gde se uređaj postavlja, biraju se i tipovi filtracije vazduha.

PRINCIP RADA

Postupak je sledeći: potiskivanjem vazduha u unutrašnjosti uređaja pomoću hidraulike dobijamo određeni pritisak na izlazu iz uređaja, koji potiskuje zagađeni vazduh kroz posebno odabrane tipove filtera ali i služi za dopremanje prečišćenog vazduha kroz sistem cevi na određenu daljinu u željenim prostorijama.

Primera radi za kućnu instalaciju, uređaj se povezuje sa mrežom raspoređenih cevi u stambenom prostoru i do svake prostorije doprema čist vazduh.

Takođe spajanjem sa sistemom za hlađemje u letnjim periodu (ili sistemom grejanja u zimskom periodu) obezbeđuje se idilična mikroklima za boravak u takvom ambijentu.
Kada je reč o primeni u zagađenoj sredini na ovorenom prostoru, u urbanim sredinama. Uređaji se ugrađuju na tačno određenim mestima (ispod površine zemlje) gde su direktni izvori zagađenja,primer zbog velikog inteziteta saobraćaja, na oređenoj udaljenosti, po potrebi taj broj može dostići do nekoliko stotina.
Na taj način se zagađenja iz saobraćaja filtriraju I doprinose smanjenju stepena zagađenja u toj sredini.

about

PRIMERI UPOTREBE

Na otvorenom prostoru u neposrednoj blizini izvora zađenja, gde je veliki intezitet saobraćaja, industrijske zone, aerodroma.
Za bolji kvalitet unutrašnjeg vazduha u stambenim objektima u poslovnim prostorijama, tržnim centrima,fabričkim prostorijama,javnim ustanovama (bolnice, škole itd…).


U POLJOPRIVREDI

Staklenicima, plastenicima. Zbog učestalosti naglih oscilacija temperature i opštih klimatskih promena, mnogi proizvođači se opredeljuju za takav vid uzgoja hrane ili bilja zbog većeg prinosa.
Činjenica je da kvalitet uzgoja biljke zavisi od više faktora da bi bila zdrava i pogodna za upotrebu potrebno obezbediti joj određene vrste minerala kao i navodnjavanje, ali da bih upotpunili proces zdravog proizvoda neophodno je obezbediti kvalitetan vazduh kulturi koja se uzgaja unutar staklenika ili plastenika.

Na farmama zatvorenog tipa je od velike vaznosti imati kontinualni proces prečišćavanja unutrašnjeg vazduha.

Green Air Cleaner Železnička BB Crepaja 26213, Srbija, +381(0) 63 711 57 47, greenaircleaner@gmail.com, www.greenair-clean.com