slider slider slider
Prečišćivač vazduha
Green Air Cleaner
Inovativno rešenje
Green Air Cleaner
Železnička BB 26213 Crepaja Srbija
Green Air Cleaner
Dobrodošli na našu internet prezentaciju

GREEN AIR CLEANER

Poštovani,
Želimo prvo da Vam se zahvalimo što ste izdvojili Vaše dragoceno vreme i posetili naš sajt. Ovom internet prezentacijom želimo da Vam predstavimo kako naš proizvod tako i njegovu primenu.
Green Air Cleaner je proizvod dugogodišnjeg razvoja ideje osnivača Green Air Cleaner-a i tima stručnjaka iz oblasti koje su usko povezane sa projektom.
U želji da svojim radom generalno doprinesemo poboljšanju opšte klime i kvaliteta vazduha predstavićemo Vam proizvod koji je namenjen za pročišćavanje vazduha koji se koristi u više aplikacija.

Na tržištu je poznato više vrsta prečišćivača vazduha, međutim, svi poznati uređaji su prvenstveno namenjeni za rad u ograničenom zatvorenom prostoru.

Tehnički problem koji se rešava pronalaskom je:

about

kako konstruisati prečistač vazduha koji se može koristi na otvorenom prostoru, u zagađenim delovima grada ali i na svim mestima i prostoru gde je zagađenje vazduha prisutno i neophodno je prečišćavanje. Pronalaskom se rešava i tehnički problem rada uređaja bez praznog hoda, kod koga je dostavljanje vazduha za prečišćavanje konstantno i bez ikakvog prekida protoka prečišćenog vazduha.

Pronalazak se odnosi na prečistač vazduha, koji je namenjen, prvenstveno, za upotrebu na otvorenom prostoru gde su veliki izvori zagađenja vazduha. U velikim gradovima duž bulevara, gde je velik intenzitet saobraćaja i kao rezultat toga veliko zagađenje vazduha, u blizini industrijskih zona , aerodroa itd… prečistač vazduha većeg kapaciteta ugrađuje se ispod površine zemlje.Tako se ostavlja otvoren prostor na površini bulevara i istovremeno se smanjuje nivo buke pri radu uređaja. Samo odvodne i dovodne cevi raspoređuju se na određenoj daljini i u određenom luku oko uređaja da bi se mogao postaviti niz uređaja na određenoj udaljenosti u celom gradu.

Prema potrebi i mesta za ugradnju, veličina i kapacitet uređaja kao i namenski kombinovanje određenih tipova filtracije može biti prilagodljivo.

Takođe, u zavisnosti od mesta za ugradnju, prečistač vazduha može se postaviti na ravnu površinu,primera radi, ako se prečistač vazduha upotrebljava za prečišćavanje vazduha za kućnu instalaciju, postavlja se van objekta, npr. u kotlarnici ili u nekom drugom objektu.
Prečistač vazduha se može koristiti i za veće zgrade, kao što su: škole, bolnice, stambeni i poslovni objekti, a može se koristiti i u poljoprivredi u staklenicima i plastenicima za uzgoj povrća i cveća i u velikim fabričkim halama I farmama zatvorenog tipa. U zavisnosti gde se uređaj postavlja, biraju se i tipovi filtracije vazduha.


PREDNOST

Inovativni princip rada u odnosu na već postojeće koji su ventilatorskog tipa.
Kapacitet uređaja i tipovi filtracije se prilagođavaju potrebama tržišta.
Primena u spoljašnjoj zagađenoj sredini (aero-zagađenja) ali i za unutrašnje prečišćavanje u objektima. Mrežom raspoređenih cevi u objektu doprema prečišćen vazduh do svake prostorije.
Mogućnost povezivanja sa sistemom za rashlađivanje ali i zagrevanje vazduha.
Kombinovanjem sa solarnim panelima smanjuje utrošak el.energije.
PROČITAJ VIŠE...

Green Air Cleaner

case
PREČIŠĆIVAČ GREEN AIR

Poznato je više vrsta prečišćivača vazduha, međutim, svi poznati uređaji su prvenstveno namenjeni...

Pročitaj više...

case
ZAGAĐENJE VAZDUHA

Posledice aero-zagađenja su svima poznate. Godišnje se u celom svetu emituje preko 33 milijarde tona...

Pročitaj više...

case
NAŠA VIZIJA

Naš dugoročni plan i vizija kao mladih pronalazača jeste širenje mreže na globalnom nivou kroz partnerstvo i implementaciju..

Pročitaj više...


33

MILIJARDE TONA UGLJEN-DIOKSIDA (CO2)

30

PUTA VEĆA VREDNOST PM 2,5 ČESTICE

9

MILIONA HEKTARA POSEČENE
ŠUME

10000

LITARA UDAHNEMO ZAGAĐENOG VAZDUHA

Green Air Cleaner Železnička BB Crepaja 26213, Srbija, +381(0) 63 711 57 47, greenaircleaner@gmail.com, www.greenair-clean.com